Thiết bị dẫn đường Vietmap R79

2,600,000  2,400,000