Tag Archives: Giám sát hành trình ô tô

Lắp định vị giám sát hành trình cho ô tô

Lắp định vị giám sát hành trình cho ô tô cho xe đi đăng kiểm, định vị xin phù hiệu. Là thiết bị định vị hợp chuẩn ô tô theo quy chuẩn quốc gia QCVN: 31/2014/BGTVT